Kontakt

Aktivity

Aktivity projektu

Den jablek a soutěž Jablko roku 2011

Den jablek má na Gymnáziu Kroměříž již svoji tradici. I v letošním školním roce se na podzim sešlo na šedesát vzorků z místních zahrad a zahrádek, aby bylo možno vyhlásit Jablko roku 2011. Vítězové soutěže byli náležitě oceněni, všem děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník. | fotogalerie

Sběr jablek v sadu VAK Kroměříž

V rámci realizovaného projektu Gymnázia Kroměříž byl po dohodě s vlastníkem uskutečněn sběr jablek v sadu VAK Kroměříž. Studenti se seznámili se základy sadařství a na vlastní kůži si vyzkoušeli nástrahy sběru padavek i setřásání zbývajících plodů ze stromů a jejich pytlování a přípravu před odvozem do moštárny. | fotogalerie

Mezinárodní den původních odrůd jablek

Na den 21.10 OSN vyhlásilo Mezinárodní den původních odrůd jablek, který bylo nutno jistě připomenout. Každá třída na Gymnáziu Kroměříž měla možnost ochutnat mošt vyrobený z plodů, které jejich spolužáci nasbírali v sad VAK Kroměříž a následně byly zpracovány v mošt plný vitamínů a dalších zdraví prospěšných látek. Akce se setkal s pozitivním ohlasem, i když se tu a tam ozývaly hlasy, že to přece jenom Coca Cola není. V tom mají jistě studenti pravdu. S tímto nápojem se náš mošt určitě srovnávat nedá, protože množství cukru v Coca Cole je mimořádně vysoké a o jejích zdravotních účincích se dá s úspěchem pochybovat. Každý si musí nastavit hodnotový žebříček sám. | fotogalerie

Putovní výstava

V rámci projektu podpořeného Nadací Partnerství jsme souběžně s centrální výstavou v Arcibiskupském zámku realizovali také další putovní výstavy, a to v Knihovně Kroměřížska, na ZŠ Slovan a ZŠ Oskol a samozřejmě také na Gymnáziu Kroměříž. Součástí výstav byly také ochutnávky moštu vyrobeného v rámci projektu. | fotogalerie

Průběžná zpráva o projektu

Projekt byl oficiálně zahájen školní akcí s názvem Jablko roku (3. – 17.10), ve které studenti donesli a ohodnotili nejkrásnější jablka z místní domácí produkce (40 ks). Hlasování se zúčastnilo 250 studentů školy. Na tuto soutěž navázal sběr jablek pro výrobu moštu v sadu VAK Kroměříž, který umožnil skupině žáku pod vedením Mgr. Horáka získat v rámci biologických cvičení a praktik konkrétní zkušenost při sklizni jablek a jejich výběru pro následné zpracování a ev. uložení na zimu... | zpráva ke stazeni

Prezentace projektu na setkání starostů obcí MAS Hříběcí hory

Dne 23.4.2012 se uskutečnilo setkání starostů obcí sdružených do MAS Hříběcí hory. V rámci semináře byla Ing. Martinem Posoldou prezentována myšlenka výroby přírodního jablečného moštu z místních zanedbaných sadů, přítomní účastníci se seznámili s projektem Staré odrůdy ovoce ve školní praxi a všichni měli možnost ochutnat náš podzimní výrobek ze sadu VAK Kroměříž. | fotogalerie

Prezentace projektu na setkání na zámku Bartošovice

Dne 3.5.2012 proběhlolo setkání zástupců oblastí zpracovávajících příručku Sedm tváří ovocnářství na zámku v Bartošovicích. V rámci semináře byla Ing. Martinem Posoldou prezentována myšlenka výroby přírodního jablečného moštu z místních zanedbaných sadů, přítomní účastníci se seznámili s projektem Staré odrůdy ovoce ve školní praxi a všichni měli možnost ochutnat náš podzimní výrobek ze sadu VAK Kroměříž. | fotogalerie

Projektový den

Dne 17.5.2012 proběhl od 8.00 do 11.00 hod v prostoru Knihovny Kroměřížska projektový den pro studenty Gymnázia Kroměříž, kterého se zúčastnili žáci třídy Prima B a 1.A. Byli pozvaní i další hosté – starostka Města Kroměříž, která svoji účast musela na poslední chvíli z neodkladných důvodů zrušit a zástupce firmy VAK Kroměříž Ing. Vedra, který se omluvil již předem.

V průběhu dopoledne byli účastníci seznámeni s projektem a plněním jeho cílů, a to včetně rozboru zdravotního účinku námi vyrobených moštů (Mgr. Kamil Navrátil – viz přiložená ppt prezentace) a s problematikou týkající se starých ovocných odrůd v regionu a snahou o jejich postupné znovu rozšiřování (Ing. Martin Posolda). V druhé části programu byly promítnuty filmové snímky doplňující vhodně danou problematiku. V průběhu dopoledne měli účastníci možnost občerstvení formou moštů, jablek a sušených jablečných křížal. Akce se přes neúčast námi zvaných VIP hostů, na které jsme se velmi těšili, podařila a byla tak důstojnou tečkou za celoroční snahou prezentovat v rámci projektu zdravý životní styl a místní druhy ovoce nejen na školách, ale i mezi odbornou a laickou veřejností. | fotogalerie

Prezentace projektu Staré ovocné odrůdy u starostky Kroměříže

Na pátek 26.5.2012 byli žáci Primy B Gymnázia Kroměříž pozváni na návštěvu ke starostce Kroměříže, Mgr. Daniele Hebnarové. Nepřišli však jenom seznámit představitelku našeho města s projektem školy, který se zabývá sběrem jablek v sadu VAK Kroměříž a jejich následným zpracováním na přírodní mošt, ale přinesli také výsledný produkt k ochutnání.
V příjemné a uvolněné atmosféře se řeč stočila i na potřebu více propagovat místní suroviny a vyplynula z ní zatím ne příliš ucelená představa o vytvoření podzimní tradice Jablečných dnů v Kroměříži, kde by byly prezentovány zajímavé a vzácné staré odrůdy ovoce, které již delší dobu v regionu mapuje Ing. Martin Posolda. Byla by vyhlášena i soutěž v tradičních jablečných receptech a výrobcích a další programy pro děti i dospělé.
Je velmi pravděpodobné, že projekt Staré odrůdy ovoce ve školní praxi, podpořený v letošním školním roce z programu Škola pro život Nadace Partnerství Brno, bude mít velmi brzy další pokračování. To je vlastně smyslem a cílem výchovy směřující k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí a vzdělávání mladé generace ve školách. | fotogalerie

Informační panely pro výstavy ovoce

Jedním z výstupů projektu bylo také zpracování šesti informačních panelů pro potřeby výstav ovoce a prezentaci projektu nejen v regionu Kroměřížska. | fotogalerie

Aktuálně

Léčivé jablko - článek z www.dailylife.cz
22.5.2012 | Něco málo o léčivých schopnostech jablek najdete na tomto odkazu.
Další aktuality
čsop - ochránci   čsop   nadace partnerství   škola pro život   planorbis  
© 2012 stare-odrudy.cz | webmaster